Spolupracujeme

2 JCP a.s. spolupracuje v rámci praxí a stáží nejen s uvedenými školami, ale vítá spolupráci s každou školou či s jejími studenty. Řada studentů dochází do 2 JCP a.s. na soustavnou praxi 14 dní ve školním roce, někteří i v průběhu roka. Toto období 2 JCP a.s. vnímá jako podstatné pro vývoj budoucí spolupráce, z toho důvodu vítá jakoukoliv aktivitu i mimo, např. ve formě brigád. Někteří naši zaměstnanci takto ve 2 JCP a.s. začínali, dnes jsou v managementu firmy.

Vysoké školy

Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Studentská 1402/2, 431 17 Liberec 1
Školu jsme oslovili za účelem spolupráce v oblasti náboru absolventů a studentů posledních ročníků studia v oboru strojírenství. Inzerujeme na nástěnkách školy a jednáme ohledně inzerce na webových stránkách a plánujeme osobní setkání. 

Střední školy

Střední průmyslová škola, Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem

Vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola Obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 411 08 Štětí

2 JCP a.s. spolupracuje s Úřady práce nejen v našem regionu, ale i v regionech okolních. Využíváme všechny možné formy spolupráce i politiku zaměstnanosti.

Uchazeči o zaměstnání mají možnost na webových stránkách Úřadu práce nalézt přehled volných pracovních míst ve 2 JCP a.s. v sekci „pro občany/hledání volných míst/rozšířené hledání“ a níže do pod okna napíší název firmy "2 JCP" a zadají hledat. Zobrazí se kompletní nabídka pracovních míst ve 2 JCP a.s. Uchazeči o zaměstnání se mohou rovněž osobně dostavit do hlavního výrobního závodu v Račicích 126 u Štětí nebo využít online dotazník na našich web. stránkách.