Péče o zaměstnance

Adaptace zaměstnanců probíhá od samotného nástupu zaměstnance do společnosti. Podílí se na ní jednak HR oddělení a vedoucí daného úseku, kam je zaměstnanec zařazen. Probíhá standardně vstupním školením, zaškolením na pracovišti a osobní podporou po celou dobu adaptačního období. V převážné většině se jedná o předání zkušeností zaměstnancem na seniornější úrovni, teoretickou a praktickou průpravou, pomocí a podporou pro začlenění do kolektivu společnosti. V průběhu období zaměstnanec prochází a absolvuje kvalifikační školení, jsou-li potřebná se zaměřením na odbornou část práce, která jsou většinou zakončena různými průkazy, certifikáty apod.

Probíhá napříč společností, vzhledem k charakteristice výroby a legislativním požadavkům a to od samotného nástupu zaměstnance, je-li vyžadováno k profesi, kterou vykonává. Vzdělávání zaměstnanců je zaměřeno zejména na prohlubování kvalifikace dle § 230 Zákoníku práce a jedná se o profese v oblasti výroby, oddělení kvality i THP zaměstnanců. Jedná se o odborná vzdělávání od různých oprávnění po jazykové kurzy.