Společnost 2 JCP a.s. jako jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností v oboru svařovaných konstrukcí nejen v rámci České republiky, ale i v celosvětovém měřítku klade důraz na neustálý rozvoj výrobních i lidských zdrojů, díky kterému je konkurenceschopná na světových trzích.

V dlouhodobé strategii se společnost zaměří na modernizaci a zefektivnění výroby, které jsou předpokladem pro další zvyšování výrobního potenciálu a zlepšování kvality dodávaných výrobků a služeb.

Významným dlouhodobým záměrem je i globální rozšíření našich aktivit, a to především na jihoamerické a asijské trhy, kde se v současnosti otevírají velké příležitosti.

V příštích letech se budeme intenzivně zaměřovat i na vlastní vývoj a výzkum, jehož cílem bude rozšíření nabízených služeb například o návrhy akustických řešení či vývoj vlastních výrobků s uplatněním v průmyslové výrobě.

Z uvedených dlouhodobých cílů je zřejmý potenciál společnosti 2 JCP a.s. stát se v následujících letech významnou světovou společností ve svém oboru.