2 JCP a.s. využívá dotací z projektů ESF a příspěvků z aktivní politiky zaměstnanosti zejména na nová pracovní místa ve společnosti a prohlubování kvalifikací zaměstnanců.

Operační program podnikání a inovace
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost