Recepce v RačicíchSpolečnost 2 JCP byla založena v roce 1990 dvěma fyzickými osobami panem Ing. Jaroslavem Pačesem a panem Josefem Černým. Název společnosti vznikl z monogramů zakládajících osob (2xJ C P). Původním výrobním programem byla výroba nábytku a svářečské práce. Oba zakládající společníci již aktivně nepracují ve společnosti 2 JCP a.s.
 
Hlavní výrobní závod společnosti se nachází v obci Račice poblíž města Štětí, cca 50 km severně od Prahy.
 
V roce 1992 společnost uspěla ve výběrovém řízení na outsourcing strojní údržby papírenského podniku SEPAP a.s. (nyní Mondi Štětí a.s.). V rámci tohoto projektu byla společnost převedena na akciovou společnost a jako další akcionáři přistoupili pan Zdeněk Novák a SEPAP a.s. V letech 1992 až 1996 byl výrobní program společnosti pozměněn dle potřeb údržby strojního zařízení, zejména zámečnictví a svářečské práce.
 
V roce 1997 se tehdejší vlastník papírny AssiDomän rozhodl prodat podíl v 2 JCP a.s. Ostatní akcionáři odkoupili jeho podíl a firma přesídlila z pronajatých prostor uvnitř papírny do nového vlastního areálu v blízké obci Račice postaveného na zeleném poli. Od té doby měla firma hlavní provozovnu v Račicích u Štětí a postupně ji rozvíjela. V současné době je v tomto moderním areálu 5 výrobních hal, které jsou popsány v sekci výrobní haly.
 
Zároveň se v roce 1997 obchodní aktivity společnosti začaly obracet do zahraničí. V roce 2002 poprvé v historii společnosti přesáhl obrat zahraničních zákazníků 50% na obratu firmy. V letech 2002 až 2008 byla nosným programem společnosti výroba průmyslových pecí a jejich potrubní ventilace hlavně pro skupinu firem CERIC SA se sídlem v Paříži. Postupně od roku 2002 společnost jako minoritní aktivitu vyráběla potrubí sání a výfuku plynových turbín. Tato aktivita se postupně rozvíjela až v roce 2008 začala být nosným programem společnosti. V současné době dodávky pro energetický průmysl, těžbu ropy a zemního plynu tvoří 85% výrobního programu společnosti, zejména pro turbíny GE Energy, Rolls Royce Power a Siemens Turbomachinery. Zaroveň více než 95% obratu společnosti tvoří export, zejména do zemí Velké Británie, USA a Austrálie.