Dodržování právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a oblasti BOZP a PO je součástí firemní kultury a společenské odpovědnosti vedení společnosti vůči zaměstnancům společnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Závazek vedení společnosti je zakotven v environmentální politice a politice BOZP a PO společnosti.

Vedení společnosti v rámci svého závazku vyžaduje dodržování právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a oblasti BOZP a PO nejen od zaměstnanců společnosti a návštěv, ale také od dodavatelů služeb, kteří vykonávají činnosti v areálu společnosti.