Základní orientací a cílem společnosti 2 JCP a.s. je být tržně orientovanou společností, schopnou v oborech svého podnikání konkurovat kvalitou svých výrobků a poskytovaných služeb na nejnáročnějších světových trzích.

Společnost má zaveden a udržován systém managementu kvality dle EN ISO 9001. Závazek vrcholového vedení společnosti k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality je definován v Politice kvality.

Z výrobkového hlediska je společnost certifikována dle EN ISO 3834-2:2005 tzv. Velký svářečský průkaz.

Společnost je schopna vlastním prostředky zajistit zpracování svářecí dokumentace dle následujících standardů:

  • EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, EN ISO 15614-2 a EN ISO 15614-12
  • ASME IX
  • AS/NZS 1554.1 a AS/NZS 1554.5


Svářečský dozor je prováděn svářecími inženýry (IWE, EWE), svářecími technology (IWT, EWT), a svářecími specialisty (IWS, EWS).
Svářeči společnosti jsou certifikováni dle EN ISO9606-1 (ocelové konstrukce) a EN ISO 9606-2 (hliníkové konstrukce), případně dle dalších aplikovatelných norem pro jiné svařované materiály.

Společnost je schopna vlastními prostředky zajistit nedestruktivní zkoušení svarů v oblasti vizuální inspekce svarů (VT), magnetického zkoušení (MT) a penetračního zkoušení (PT) a ultrazvukového zkoušení(UT). K tomu využívá inspektorů kvalifikovaných certifikací dle EN 473 a ISO 9712, úroveň 2. K provádění nedestruktivní zkoušení svarů v oblasti rentgenového zkoušení (RT) využívá společnost kvalifikovaných externistů.

Společnost je schopna v oblasti nedestruktivního zkoušení doložit pracovní postupy pro provádění nedestruktivního zkoušení ve všech výše zmíněných oblastech (VT, MT, PT, UT a RT) a zajistit zpracování inspekčních protokolů prokazujících shodu výrobků s požadavky následujících standardů:

  • EN 970 a EN ISO 5817
  • AWS D1.1, AWS D1.2, AWS D1.3 a AWS D1.6
  • ASME V a ASME VIII
  • AS/NZS 1554.1 a AS/NZS 1554.5

Společnost je také schopna zajistit nátěry a zinkování svařovaných konstrukcí dle aplikovatelných norem a zajistit jejich inspekci vlastními vyškolenými inspektory v oblasti zinkování případně inženýrem(KI) nebo inspektorem NACE CIP level II  v oblasti jak nátěrů, tak zinkování.