O co nejhladší průběh realizace projektů se stará 8 Vedoucích projektů.
 
Jejich produktem je projekt

  1. vyrobený v rámci stanoveného rozpočtu
  2. dokončený v kvalitě specifikované klientem
  3. dodaný v den určený objednávkou.

Jak projekt dopadne je z největší části právě v rukou Vedoucího projektu.

  • Koordinuje konstrukční a designérské práce.
  • Optimalizuje množství materiálu nakoupeného na projekt.
  • Rozhoduje o případných kooperacích.
  • Je v každodenním kontaktu s klientem.

Informuje klienta o postupu výroby, komunikuje s ním technické a výrobní otázky, které se vždy v průběhu výroby objevují, navrhuje řešení a vyjednává případné výrobní výjimky ze specifikací.
Vedoucí projektů zvou zákazníky na inspekce a odpovídají za to, aby byly výrobky k inspekci určené 100% připravené.
Po převzetí výrobků inspektory kvality zákazníka spolupracuje Vedoucí projektu s Oddělením kvality na sestavení Dokumentační knihy projektu a po jejím dokončení vystaví zákazníkovi konečnou fakturu za projekt.

Pokročilé používání MS Office, Autodesk Inventoru, Autodesk Mechanicalu a dalších aplikací je základní znalostní bází našich Vedoucích projektů a spolu se 100% využíváním ERP Informačního systému HELIOS Orange mají Vedoucí projektů o svých projektech úplný přehled.
Všichni naši Vedoucí projektů hovoří plynně anglicky.