Nabízíme komplexní služby v oboru povrchových úprav. Specializujeme se na vysokotlaké stříkání (airless), které je velmi efektivním způsobem nanášení nátěrových hmot různých viskozit odlišných bází. Dle povrchu a členitosti výrobku lze používat rozličné tvary a rozměry aplikačních trysek, které ovlivňují objemový průtok aplikované hmoty a úhel disperze.

Příprava kotevního profilu pro lakování probíhá v tryskacím boxu o rozloze 160 m2. Díky použitému tryskacímu médiu (korund) a separaci feromagnetických částic jsme schopni tryskat veškeré druhy materiálu včetně nerezové oceli a hliníku bez rizika jejich následné kontaminace.

6 lakovacích boxů o rozloze 20 x 8 metrů a 1 lakovací box o rozloze 30 x 12 metrů zajišťuje možnost lakovat nadrozměrné výrobky. Všechny boxy jsou vybaveny odsávacím filtračním systémem. Manipulaci výrobků do a z lakovacích boxů usnadňují dva dálkově ovládané mostové jeřáby o nosnosti 10,5 tuny. Stříkací zařízení (airless) je zajištěno nejmodernějšími stroji Graco a Vyza. Náš provoz není omezen pouze technologií airless a proto nabízíme i další technologie jako je HVLP (High Volume Low Pressure) se strojem Graco nebo technologii Airless s přídavným vzduchem (Air Assisted Airless Spray).

Každý výrobek je v průběhu celého lakovacího procesu monitorován korozním technikem, který zajišťuje široký rozsah kvalitativních požadavků našich zákazníků. Standardem je nejen pravidelný monitoring podmínek vnějšího prostředí v lakovacích boxech a ostatních provozních prostorách lakovny, měření kotevního profilu a reálných tlouštěk nanesených vrstev, ale na přání zákazníka provádíme i širokou škálu dalších zkoušek jakosti v průběhu a po dokončení lakovacího procesu (Salt test, Holiday test, odtrhové zkoušky, apod.).