Naším úkolem je, aby potřebné množství materiálu či zboží bylo ve správném množství, druhu a  jakosti na správném místě ve správném okamžiku.
 
Ročně objednáváme okolo 2000 tun nerezových materiálů a 1000 tun materiálu černého.
 
Nemůžeme si dovolit nakupovat „no-name„ materiály.  Nakupujeme jen tam, kde máme 100% záruky že materiály dorazí v objednaném termínu kvalitě i množství.
Objednáváme jen u největších dodavatelů hutního materiálu na evropském trhu.
Materiálové certifikáty jsou pro nás samozřejmostí.
 
Pro naše výrobky zajišťujeme také komplexní logistický servis.
Máme letité zkušenosti se zajišťováním kusových, celovozových a především nadměrných přeprav po zemi po moři i vzduchem.