Naše společnost 2 JCP letos podpořila projekt zvaný „sociální automobil“, jehož smyslem je pomocí příspěvků od firem financovat automobil Dacia Dokker, který bude pečovat o naše spoluobčany zdravotně, mentálně či jinak hendikepované. Myšlenkou projektu je vytvořit, zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Je radost mít možnost podílet se na pomoci druhým.