2 JCP a.s. dne 3.10.2016 odstartuje interní projekt svářečské školy, do které se přihlásila první skupina zájemců o obor sváření. Na tomto projektu se podílí celá řada kolegů z oddělení kvality, výroby a personálního oddělení. Naší vizí jsou cíle v oblasti vzdělávání uchazečů o obor sváření a jejich další integrace do společnosti ve shodě s adaptačním programem. V prvních dnech se skupina  seznámí se vstupním školením v oblasti BOZP, dále s technickou dokumentací, výkresy, až po samotné uvedení do praktické části a problematiky jednotlivých metod sváření.

Naším cílem je naučit Vás těmto metodám a připravit Vás pro práci plnohodnotného svářeče s certifikací, po jejímž úspěšném absolvování Vám nabídneme zaměstnání v perspektivní české společnosti, pro kterou je gro sváření.  

Těšíme se na další zájemce.