2 JCP a.s. se zúčastnilo prvního ročníku Veletrhu práce „TECHNODAYS“ v Litoměřicích, která se uskutečnila na výstavišti ZAHRADA ČECH, ve dnech 22.9.2016 – 24.9.2016 pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým, Ministerstvem školství tělovýchovy a mládeže, ministryní Kateřinou Vlachovou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministrem Janem Mládkem a hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.

Veletrh byl určen absolventům základních a středních škol, především žákům osmých a devátých tříd, kteří stojí před rozhodnutím o svém budoucím profesním uplatnění, žákům středních škol a učilišť s informacemi o firmách v regionu, rodičům a široké veřejnosti, kteří poptávají zaměstnání.

Mottem veletrhu bylo „Není nám lhostejná budoucnost našich dětí“ a

naším cílem za firmu bylo seznámit studenty, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel, které naše společnost nabízí a poukázat na to, že lze podporovat vzdělávání a vývoj nových oborů, lze vytvářet podmínky pro profesní přípravu žáků odborných škol a řemesel, které na našem trhu chybí, z toho důvodu jsme ve spolupráci s ředitelem VOŠ ot. p. PhDr. Jiřím Konvalinkou společně vystoupili na „Vzdělávacím fóru za účasti odborníků, škol a firem“, kde jsme se vyjádřili k této problematice i krokům, které společně podnikáme a jaké vize od toho očekáváme.

„Česká republika obecně patří historicky k zemím s vysokým podílem průmyslu na celkovém HDP. V posledních letech docházelo k postupnému poklesu zájmu o průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do jiných oblastí vzdělávání. Má-li si náš stát dlouhodobě udržet vysokou konkurenceschopnost průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je nutné usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí, a proto podnikáme jako řada firem kroky k tomu, abychom se s tímto globálním problémem potýkaly do budoucna co nejméně.

Jsme vstřícní a otevření užší spolupráci škol – učňovských, středoškolských, ale i vysokoškolských technicky zaměřených oborů. U nás naleznou uplatnění i absolventi škol, zejména na pozicích kontrolor kvality, technolog/konstruktér, asistent mistra, vedoucí projektu (odkaz na stránky s přehledem volných pracovních míst) ale i Ti, co nikdy nesvářeli a mají zájem o tento obor, Ti se mohou zapojit do našeho interního projektu svářecí školy.