Aktuality

Naše společnost 2JCP a.s. uzavřela exkluzivní spolupráci se společností MEVA ENERGY, která je inovativní lídrem na poli obnovitelné energie. 2JCP a.s. bude vyrábět a částečně se podílet na vývoji zařízení na zplyňování biomasy, které má široké uplatnění z hlediska efektivity, profitability a bezpečnosti.

 

Naše společnost 2 JCP letos podpořila projekt zvaný „sociální automobil“, jehož smyslem je pomocí příspěvků od firem financovat automobil Dacia Dokker, který bude pečovat o naše spoluobčany zdravotně, mentálně či jinak hendikepované. Myšlenkou projektu je vytvořit, zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Je radost mít možnost podílet se na pomoci druhým.


2 JCP a.s. se připravuje na další Veletrh práce v Ústí nad Labem, dne 4.10.2016, Dům kultury. Pro veřejnost dostupný od 09:00 do 16:00h. Přijďte nás podpořit a osobně navštívit, popovídat si s námi o pracovních nabídkách v naší společnosti.
Rádi se s Vámi setkáme.

2 JCP a.s. dne 3.10.2016 odstartuje interní projekt svářečské školy, do které se přihlásila první skupina zájemců o obor sváření. Na tomto projektu se podílí celá řada kolegů z oddělení kvality, výroby a personálního oddělení. Naší vizí jsou cíle v oblasti vzdělávání uchazečů o obor sváření a jejich další integrace do společnosti ve shodě s adaptačním programem. V prvních dnech se skupina  seznámí se vstupním školením v oblasti BOZP, dále s technickou dokumentací, výkresy, až po samotné uvedení do praktické části a problematiky jednotlivých metod sváření.

Naším cílem je naučit Vás těmto metodám a připravit Vás pro práci plnohodnotného svářeče s certifikací, po jejímž úspěšném absolvování Vám nabídneme zaměstnání v perspektivní české společnosti, pro kterou je gro sváření.  

Těšíme se na další zájemce.

 

2 JCP a.s. se zúčastnilo prvního ročníku Veletrhu práce „TECHNODAYS“ v Litoměřicích, která se uskutečnila na výstavišti ZAHRADA ČECH, ve dnech 22.9.2016 – 24.9.2016 pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým, Ministerstvem školství tělovýchovy a mládeže, ministryní Kateřinou Vlachovou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministrem Janem Mládkem a hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.

Veletrh byl určen absolventům základních a středních škol, především žákům osmých a devátých tříd, kteří stojí před rozhodnutím o svém budoucím profesním uplatnění, žákům středních škol a učilišť s informacemi o firmách v regionu, rodičům a široké veřejnosti, kteří poptávají zaměstnání.

Mottem veletrhu bylo „Není nám lhostejná budoucnost našich dětí“ a

naším cílem za firmu bylo seznámit studenty, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel, které naše společnost nabízí a poukázat na to, že lze podporovat vzdělávání a vývoj nových oborů, lze vytvářet podmínky pro profesní přípravu žáků odborných škol a řemesel, které na našem trhu chybí, z toho důvodu jsme ve spolupráci s ředitelem VOŠ ot. p. PhDr. Jiřím Konvalinkou společně vystoupili na „Vzdělávacím fóru za účasti odborníků, škol a firem“, kde jsme se vyjádřili k této problematice i krokům, které společně podnikáme a jaké vize od toho očekáváme.

„Česká republika obecně patří historicky k zemím s vysokým podílem průmyslu na celkovém HDP. V posledních letech docházelo k postupnému poklesu zájmu o průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do jiných oblastí vzdělávání. Má-li si náš stát dlouhodobě udržet vysokou konkurenceschopnost průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je nutné usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí, a proto podnikáme jako řada firem kroky k tomu, abychom se s tímto globálním problémem potýkaly do budoucna co nejméně.

Jsme vstřícní a otevření užší spolupráci škol – učňovských, středoškolských, ale i vysokoškolských technicky zaměřených oborů. U nás naleznou uplatnění i absolventi škol, zejména na pozicích kontrolor kvality, technolog/konstruktér, asistent mistra, vedoucí projektu (odkaz na stránky s přehledem volných pracovních míst) ale i Ti, co nikdy nesvářeli a mají zájem o tento obor, Ti se mohou zapojit do našeho interního projektu svářecí školy.

Vedení 2 JCP a.s. upořádalo pro své zaměstnance a děti z Dětského domova v Litoměřicích dne 3.9.2016 Dětský den na motivy pirátů. Celou akcí naše zaměstnance doprovázel známý pirát Jack Sparrow. Pro děti i dospělé byl připraven bohatý doprovodný program vč. zajištěného cateringu ve formě rautu. Pro nejmenší děti byl připraven skákací hrad a dětský koutek. Dále byly k dispozici různé soutěže (hlavolamy, stavěli jsme vory, střelba z děla, vyráběli jsme střelný prach, vázali jsme uzle, házeli jsme koulemi a mnoho dalších aktivit). Pro rodiče a děti byl připraven fotokoutek, kde se všichni měli možnost vyfotit a ponechat si fotografie na památku. Pirátky a piráti si mohli nechat namalovat obličej „tzv. facepaiting“. Piráti nám předvedli divadelní představení na nejmobilnějším pódiu na světě, učili jsme se s nimim šermovat a nejvíce jsme se všichni mohli těšit na poklad Jacka Sparrowa  - truhlu plnou pokladů, kde si zejména děti měly možnost vysoutěžit její poklady. Akce trvala několik  hodin a všichni zaměstnanci dle ohlasů, si to náramně užili, přičemž bychom jím tímto rádi poděkovali za zrealizování celé akce.

I zaměstnanci 2 JCP a.s. podporují Fond ohrožených dětí vlastní účastí a aktivitou prostřednictvím svých kapel, které zahrají na Benefičním koncertě v restauraci Renda v Roudnici nad Labem tuto sobotu, dne 7.5.2016 od 21:00h.

Zahrají Vám MP2 a Magma Hotel


Bližší informace na http://bandzone.cz/koncert/409111-roudnice-nad-labem-renda-benefice-klokanek


Přijďte je spolu s námi podpořit.


Těšíme se na Vás.

2 JCP a.s. podpořila mezi roky 2013-2016 tyto subjekty:

 • TECHNIK BUDOUCNOSTI o.p.s., Ústí nad Labem
 • Dům dětí a mládeže ve Štětí
 • SPORTOVNÍ KLUB Roudnice nad Labem
 • Basketbalová Adkademie 2006, Roudnice nad Labem
 • Občanské sdružení SK Štětí
 • Fond ohrožených dětí, z.s. na pomoc týraným, zanedbaným a opuštěným dětem – pracoviště KLOKÁNEK Litoměřice
 • Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice
 • Základní škola Štětí
 • Mateřská škola Štětí
 • SK Předonín
 • Zlatá škola , o.s., Vědomice
 • Tělovýchovná jednota Sokol, Horní Počaply
 • Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov
 • HC Směr Palermo, sdružení
 • Český kynologický svaz – ZKO Štětí
 • Český rybářský svaz místní organizace, Štětí
 • FK Slavoj, Roudnice nad Labem
 • Občanské sdružení Naděje pro Chov Hněvice
 • Česká zahradnická akademie Mělník – střední a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
 • Diakonie ČC E, Praha
 • Fond ohrožených dětí, Praha
 • Občanské sdružení V jedné vteřině, Albrechtice u Českého Těšína

Dne 6.4.2016 byla vysílána, v hlavní zpravodajské relaci České televize s názvem Události, reportáž z naší firmy o zahraničním obchodu. Reportáž o naší firmě začíná v čase 14:30.

Zde je odkaz na tyto Události.

2 JCP a.s. plánuje oslovit studenty 4.ročníků v oboru strojírenství a technické lyceum dne 15.4.2016 v 10h. Přednáška bude koncipována do dvou částí. V první části a samotném úvodu bychom rádi představili společnost a charakterizovali výrobu a vývoj společnosti, a v druhé etapě bychom rádi hovořili o pracovních příležitostech ve společnosti, benefitech a kariérním růstu.

Dne 1.4.2016 2 JCP a.s. zrealizovalo přednášku na téma „Pracovní příležitosti a život ve firmě 2 JCP a.s.“, které se zúčastnilo 120 studentů z maturitních oborů strojírenství a elektrotechnika a z učebního oboru mechanik elektrotechnik. Obsahem přednášky bylo seznámit studenty s profesním životem ve firmě a výrobou. Součástí přednášky byla anonymní anketa spolu s náborovým letákem a informacemi o přehledu volných pracovních míst a nabízených benefitech. Neopomněli jsme ani na stipendijní program a možnost studentských praxí, které jsou již domluveny na poslední dva týdny v květnu t.r. pro studenty, kteří nás oslovili.

Dne 13.3.2016 se 2 JCP a.s. zúčastnilo jako sponzor, maturitního plesu čtvrtých ročníků oborů strojírenství, dopravní prostředky a elektrotechniky.  Upřímné poděkování patří členům představenstva za sponzorský dar a dále kolegům sl. Veronice Kopalové, DiS., HR specialistce a p. Tomášovi Kricnerovi, vedoucímu logistiky výroby za účast na plese. Aktuální fotografie z plesu jsou k dispozici na veřejných FB stránkách 2JCP a.s.